תמונות

צביקה שרף עם שמעון מזרחי. האחד כבר נחקר, השני צפוי להיחקר בקרוב (א