תמונות

החמצה ענקית, שער ובישול. ריברי (GETTYIMAGES)