תמונות

בוז'י הרצוג מצטלם לעבודה ערבית צילום: רועי ברקוביץ'