תמונות

ננדו, ג pyggy_bank04_Masayuki_Hayashi צילום: Masayuki Hayashi