תמונות

איתי פרויים, בן ה-5 שהתחשמל בבריכה בק. מוצקין צילום: חדשות 2