תמונות

בן שמעון. הגביע במרחק 3 ניצחונות (אלן שיבר)