תמונות

דנה לפידות – הלו אדון שלום גברתי (עידו איז'ק)