תמונות

גיוס 200316 צילום: ליאת בראל, אלון קירה בית ספר לצילום