תמונות

דגל פריסה ביד אליהו - לשימוש ספורט בלבד צילום: אוהד סגל