תמונות

אריק תוהיר, סימן שני כוכבים לספסל (gettyimages)