תמונות

שלמה מהצרי אשר חשוד במעשה מרמה והונאה צילום: