תמונות

קים סו איל עם המנצחים באליפות (נועם עופרן)