תמונות

סמואל יבואה מתקבל על-ידי מנחם נידם בנתב&"ג (משה חרמון)