תמונות

מאיר הר ציון, אריאל שרון צילום: אסף קוטין, במחנה