תמונות

איצטדיון המריבה. הכח תסכים להתחלק בווינטר?