תמונות

מנקו. לוקח את ההזדמנות שקיבל בשתי ידיים (דני מרון)