תמונות

דיאור פישר, צ´אק אידסון ודריק שארפ (יעל מרגלית)