תמונות

בלי לאב, בלאט ישים סוף לקדנציה של הקולגה? (getty)