תמונות

מודעה להעלאת שכר החיילים משנות ה-50 צילום: הספרייה הלאומית