תמונות

מאור מליקסון. בקראקוב תולים בו תקוות (משה חרמון)