תמונות

טיול באיטליה, קארפי רכבל צילום: אייל שפירא