תמונות

גיפרידזה חוגג לאחר השער בדרבי אחה"צ (דרור עינב)