תמונות

פצוע בבית כנסת במרסי צילום: צב בטחוני גלובלי, שמעון ארונוביץ