תמונות

כניסה לבית מבפנים אחרי שיפוץ - ליאת רוזין2 צילום: גורי ומיה, "בארבע עיניים"