תמונות

בטוח שיהיה מרתק. המאמנים (עודד קרני, מנהלת הליגה)