תמונות

חניכיו טיילו אל השלב הבא. פיאניג'אני (עודד קרני)