תמונות

כאילו לא חסרות להם צרות. משומר יורד מהמגרש (דני מרון)