תמונות

המטבח אחרי מרחוק - עדי סדן פדות צילום: גל חרמוני