תמונות

יבקש ממנו רחמים? מנכ"ל עפולה תומר רחמים עם מנכ"ל ב"