תמונות

שער דרמטי שלח את הקבוצות להארכה (גבי אלאלוף, איגוד הכדוריד)