תמונות

דה סילבה וידין בסיום. קללת אליעזר הוסרה (עמית מצפה)