תמונות

סטנוייביץ', העניק חופש עד יום ראשון (עודד קרני)