תמונות

קורנפיין וגאידמק. הקבוצה נמכרה (גיא בן זיו)