תמונות

שריקי חוגג במחצית שנייה גדולה של אשדוד (מור שאולי)