תמונות

זוכה לאחר שנשלח ל-14 שנות מאסר על הריגה צילום: מתוך הבוקר של קשת