תמונות

אנצ'לוטי מתחיל לעבוד. סילבה מצטרף (gettyimages)