תמונות

נבחרת הנערות. עדיין יש סיכוי לדרג א' (איגוד הכדורסל)