תמונות

הראל לוי מקבל טיפול. גם זה לא עזר והישראלי הודח (אלעד ירקון)