תמונות

פורת מול חנוכי מראשל"צ. "דרך חדשה" (מור שאולי)