תמונות

הפעם הוא רק במקום השני. אוחוב (gettyimages)