תמונות

אל תחמיצו! הערב פנינה צובעת את הכנסת בורוד1834