תמונות

בן מיעוטים ריסס גז מדמיע באוטובוס צילום: שפיר בוטנר