תמונות

זכה לתמיכה במאבקו בגזענות. טביב (אלן שיבר)