תמונות

עבור משיח וצוברי זה חשוב במיוחד (עמית שיסל, איגוד השייט)