תמונות

צבי ורשביאק, שפיציק ויהודה מעיין (משה חרמון)