תמונות

המגרש בק"ש. פסימיות בנוגע לקיום המשחק (עמית מצפה)