תמונות

עטיפת הספר נער החידות ממוביי צילום: לין ממרן