תמונות

מסי, המילה האחרונה תהיה שייכת לו? (GETTYIMAGES)