תמונות

לינץ מחסום חווארה זריקת אבנים צילום: דיווחי הרגע