תמונות

בלאט יקבל את אוחיון לעוד שנתיים (אלן שיבר)